Phiếu Quà Tặng - Voucher

Phiếu Quà Tặng được đại diện bằng một mã số, tương ứng với một số tiền nhất định của bạn đang có tại phukien.com.vn. Bạn có thể dùng nó để thanh toán cho đơn hàng của bạn.

Có thể bạn nhận được Phiếu Quà Tặng từ bạn bè, người yêu hoặc đối tác. Thậm chí, bạn có thể mua Phiếu Quà Tặng để "tự thưởng" cho mình. Bởi lẽ, chúng tôi luôn có nhiều chương trình giảm giá khi bán Phiếu Quà Tặng.

* Tên Người nhận:
* Email Người nhận:
* Tên Bạn:
* Email của Bạn:
* Mẫu phiếu:
Lời nhắn của Bạn:
(Tùy chọn)
* Số tiền tặng:
(Giá trị từ 500.000đ đến 10.000.000đ)
Tôi hiểu Phiếu Quà tặng không thể hoàn tiền lại.